Cursussen - Cogens Academy

800_800_COGENS_CURSUSSEN

Cursussen

Permanente educatie voor advocaten & juristen

Als advocaat bent u verplicht uw kennis te onderhouden en te ontwikkelen zodat u uw cliënten goed kunt bedienen. De Verordening op de advocatuur schrijft voor hoe u uw kennis moet onderhouden: jaarlijks dient u namelijk 20 opleidingspunten te halen. Ten minste de helft van deze punten dient betrekking te hebben op een juridisch onderwerp betreffende het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop je werkzaam bent of wilt zijn (artikel 4.4 van de Verordening).

Maar in veel PO-cursussen krijgt u vooral kennis over u uitgestort. Dat is niet bevorderlijk voor het leren. En ben eens eerlijk, hoeveel heeft u eigenlijk geleerd van al die verplichte PO-punten die u gehaald heeft sinds uw start als advocaat? En hoe effectief waren de cursussen nu eigenlijk? Cogens Academy is van mening dat permanente educatie beter moet én kan. Onze cursussen zijn daarom zo ingericht dat naast reflectie op de parate kennis en theoretische kennisoverdracht, voldoende ruimte is voor (toetsing aan) de praktijk en collegiaal overleg.

Zelfstudie en gedigitaliseerde toetsen

De huidige vorm van permanente educatie is echter vooral een kwantitatief systeem en niemand zal ontkennen dat dit systeem geen garantie is voor daadwerkelijke kennisverwerving. Cogens Academy heeft goed begrepen naar wat emeritus hoogleraar didactiek Robert-Jan Simons vorig jaar al in het Advocatenblad opmerkte. ‘Zelfstudie voorafgaand aan de cursus, met toetsen is voor cursisten het ideale middel om zelf te toetsen of ze de stof begrijpen. Na zelfstudie met behulp van die toetsen zou er een interactieve bijeenkomst belegd kunnen worden, waardoor de bijeenkomsten zinvoller zullen worden. Alleen dán beklijft de aangereikte stof het beste. Na een eerste voorbereiding is meer behoefte aan uitwisseling met een expert. Via interactie met de groep komt deze dan ook veel meer in zijn kracht en zo is meer kennis te delen’. Cogens Academy sorteert hierop voor door de vernieuwde opzet van de cursussen, waarbij is aangesloten bij het advies van Simons.

Cursusgroep

Deelname aan onze cursussen is niet vrijblijvend. De cursist mag van ons een op academisch niveau afgestemde cursus verwachten. Andersom verwachten wij en tevens de mede-cursisten dat een cursist leergierig en nieuwsgierig is, actief wenst te participeren en daardoor de ander ook kan inspireren. Dat vereist dat wij aan de voorkant graag willen weten dat de ware reden van deelname niet alleen is ingegeven door het behalen van de noodzakelijke PO-punten. Dat doen wij steekproefsgewijs met cursisten voorafgaande aan de cursus een kort kennismakingsgesprek te houden op basis van de vooraf ingevulde aanmeldformulieren.

Locaties

De cursussen worden in het voor- en najaar gehouden (met uitzondering van juli en augustus), in onze mooie locatie: Kasteel Doenrade aan de Limpensweg 20 te Doenrade.

Docenten

Onze docenten zijn afkomstig uit de academische wereld (hooglerearen/universitair docenten) en/of de praktijk, aangevuld met specialisten op het betreffende vakgebied.

Doelgroep

Doelgroep is advocaten en academisch geschoolde juristen die zich in hun werkomgeving professioneel willen ontwikkelen en daarbij gebruik willen maken van ons cursusaanbod.

Aanmelden voor een van onze cursussen?

Neem telefonisch contact met ons op via 045 - 208 09 09 of vul het aanmeldformulier in.

Klik hier om aan te melden!