Cogens Academy

Intervisiebijeenkomsten najaar 2021

In het najaar van 2021 zijn de volgende, door de NOvA geaccrediteerde intervisie-bijeenkomsten gepland voor advocaten en voor mediators/advocaten:

Advocaten
Maandag 6 september van 16.00-18.00 uur
Maandag 18 oktober van 16.00-18.00 uur
Maandag 15 november van 16.00-18.00 uur
Maandag 13 december van 16.00-18.00 uur

Mediators en/of advocaten
Woensdag 6 oktober van 12.00-14.00 uur incl. lunch
Woensdag 10 november van 12.00-14.00 uur incl. lunch
Woensdag 8 december van 12.00-14.00 uur incl. lunch

Kosten per bijeenkomst €50.- excl. BTW
Bijeenkomsten worden begeleidt door NOvA erkende begeleiders
Per bijeenkomst 2 PO-punten NOvA/2 PE punten MfN
Aanmelden door een mail te sturen naar info@cogensacademy.nl of
bellen met ons secretariaat: 045-2080909

‘’If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together’’

Intervisie

In intervisie leren professionals van én met elkaar

Intervisie is de belangrijkste vorm van gestructureerd overleg/feedback binnen een kleine groep gelijkwaardige professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied, ter bevordering van de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening. Die verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden moet leiden tot effectiever professioneel gedrag, de deskundigheid van de professionals te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Gelijkwaardigheid en veiligheid

De intervisie is op basis van gelijkwaardigheid en kent geen hiërarchie. Het accent ligt op het eigen maken van de intervisiemethode(s) en het ontwikkelen van inzichtelijk en probleemoplossend vermogen van de gesprekspartners. Op collegiale basis sneller professioneel tot inzichten te komen, gericht op nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit versterkt tevens het lerende vermogen van de organisatie waarbinnen de professionals werken.

Intervisiegroep

Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving. Daarom hechten wij grote waarde aan vaste intervisiegroepen. Tijdens de bespreking worden namelijk dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. De juridische inhoud van een dossier speelt slechts een marginale rol; het gaat om de koers in een zaak of om dilemma’s die spelen. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat bij intervisie voor advocaten de gespreksleider een daartoe opgeleide deskundige is en een geheimhoudingsplicht heeft op grond van het nog in te voeren artikel 26, van de Advocatenwet.

Doelgroep

Doelgroep is advocaten, juristen en mediators die zich in hun werkomgeving professioneel willen ontwikkelen en daarbij gebruik willen maken van intervisie. Je kunt je alleen of met collega’s aanmelden voor een intervisiegroep. Intervisie kan echter ook in company worden gegeven/begeleid door een gespecialiseerde en ervaren intervisie-begeleider. De groep kan dan bestaan uit zowel partners als kantoorgenoten, zolang iedere advocaat zich veilig voelt om aan het overleg mee te doen en zich niet beoordeeld voelt door een kantoorgenoot of partner.

Vereisten voor intervisie

- Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten, gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur aaneengesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.

- De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden.

- Deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken.

- De professionals brengen ieder in één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in.

- De gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Intervisie is inspirerend en gericht op ontwikkeling

De begeleide Intervisie is een inspirerende tool die het professioneel leervermogen stimuleert en met de focus te werken aan oplossing en ontwikkeling. Daarnaast hebben veel professionals behoefte om van én met elkaar te leren.

Locaties

De intervisie bijeenkomsten worden meerdere keren per jaar gehouden (met uitzondering van juli en augustus), zowel op locatie in Heerlen, Doenrade, Maastricht en Roermond, of indien u dat wenst ook in company bij u op kantoor of op een andere gewenste locatie. In verband met de huidige Corona-beperkingen, kan de groepsgrootte beperkt worden. Maximale groepsgrootte is 10.

Aanmelden voor een van onze intervisiebijeenkomsten?

Neem telefonisch contact met ons op via 045 - 208 09 09 of vul het aanmeldformulier in.

Klik hier om aan te melden!