Ons Team - Cogens Academy

Onze docenten

Al onze docenten zijn verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van tenminste een van onze Nederlandse universiteiten.
Voor de colleges en workshops maken wij gebruik van onze eigen specialisten binnen Cogens Advocaten op het betreffende vakgebied en eventueel aangevuld met aansprekende gastsprekers.