Over Ons - Cogens Academy

Cogens Academy

Zelfstandig opleidingsinstituut voor advocaten en juristen en gelieerd aan Cogens Advocaten.

Cogens Academy is een stichtingsvorm met een bestuur en een uitvoeringsorganisatie. Het bestuur wordt gevormd door mw. mr. S.A.M. Bakker, mr. M.J. Mookhram en mr. drs. H.G.W. Sterk. Het bestuur wordt ondersteund door een adviseur, mw. mr. A. Heilhof.

De Cogens Academy-organisatie bestaat verder uit een programma commissie, die wordt ondersteund door een secretaresse, financieel medewerker, paralegals en een marketing-medewerker.

Onze docenten zijn verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van een van de Nederlandse universiteiten, waaronder Maastricht University, Vrij Universiteit Amsterdam en Erasmus University en/of werkzaam in de advocatuur of werkzaam bij de Hoge Raad. Zij beschikken allen over actuele vakinhoudelijke deskundigheid, waardoor een hoog academisch niveau wordt gewaarborgd.

Cogens Academy fungeert tevens als kennisplatform voor cliënten en relaties van Cogens Advocaten en dragen wij middels onze Cogens Colleges deze kennis graag over. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld willen zien tijdens een van de Cogens Colleges, dan kunt u dit per mail aangeven via info@cogensacademy.nl.

Cogens Academy verzorgt tevens meerdere keren per jaar intervisiebijeenkomsten voor advocaten en mediators. Als laatste faciliteert de Academy Cogens Advocaten met stagiaires op MBO-/HBO- en WO-niveau en begeleidt deze stagiaires in hun stage.

Het Cogens Academy team bestaat uit enthousiaste, gedreven juristen en advocaten met ieder een eigen specialisme. Cogens Academy werkt nauw samen met andere (wetenschappelijke) opleidingsinstituten en tijdens de Cogens Colleges zullen er diverse experts een specifiek onderwerp toelichten.

De visie van Cogens Academy

Visie

 Samenwerking

Cogens Academy werkt ten aanzien van de post-academische opleidingen/cursussen voor advocaten (en academisch juristen) vanuit een bepaalde visie. Deze visie heeft betrekking op de Verordening voor de advocatuur van de NOvA ten aanzien van de permanente opleiding, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de excellente vakbekwaamheid van advocaten en juristen.

 Opleidingen & Cursussen

Cogens Academy biedt meer dan juridische opleidingen en cursussen. Wij staan naast de klant, werken samen en denken strategisch mee. Wij kennen de behoefte van onze klanten door en door en leveren een product dat aansluit op de klantwens.

Wij vinden het belangrijk om informatie te delen. Delen zorgt immers voor een toename in kennis, kunde en begrip. Maar belangrijker nog is dat wij de wisselwerking met onze klant hoog in het vaandel hebben staan, vanuit de gedacht dat kennis macht is, maar samenwerking kracht!

 Seminars & Workshops

Naast intervisiebijeenkomsten voor advocaten en mediators organiseren we regelmatig seminars en workshops voor onze relaties en hebben we nauwe samenwerking met andere organisaties om zo de praktijk nog beter te integreren en ons aanbod nog beter af te stemmen.

Voor meer informatie

Neem telefonisch contact met ons op via 045 - 208 09 09 of vul het contactformulier in.

Neem contact met ons op!